ĐỒNG HỒ

LỊCH TRƯỜNG

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  3bfe3ca7f26a45c4f8049b7a133a6d3e11.jpg 3bfe3ca7f26a45c4f8049b7a133a6d3e1.jpg Banner_xuan_khoi.bmp 3._Dieu_gian_di_-_Hong_Nhung.mp3 0.chuc_mung_nam_moi_.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  LIÊN KẾT WEB

  Thành viên tích cực

  Website đơn vị tiêu biểu

  Website cá nhân tiêu biểu

  EMAIL CÁC TRƯỜNG HỌC HUYỆN TUYÊN HÓA

  DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL CÔNG VỤ CỦA TRƯỜNG TRỰC THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ. Tên miền: quangbinh.edu.vn TT Đơn vị Địa chỉ Email Ghi chú I. Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa (68 đơn vị) 1. TH&THCS Lam Hoa th_thcslamhoa@quangbinh.edu.vn 2. TH&THCS Nam Hoa th_thcsnamhoa@quangbinh.edu.vn 3. TH&THCS Ngu Hoa th_thcsnguhoa@quangbinh.edu.vn 4. THCS Cao Quang thcs_caoquang@quangbinh.edu.vn 5. THCS Văn Hoa thcs_vanhoa@quangbinh.edu.vn 6. THCS Châu Hoa thcs_chauhoa@quangbinh.edu.vn 7. THCS Tiến Hoa thcs_tienhoa@quangbinh.edu.vn 8. THCS Mai Hoa thcs_maihoa@quangbinh.edu.vn 9. THCS Phong Hoa thcs_phonghoa@quangbinh.edu.vn 10. THCS Đức Hoa thcs_duchoa@quangbinh.edu.vn 11. THCS Thạch Hoa thcs_thachhoa@quangbinh.edu.vn 12. THCS Đồng Hoa thcs_donghoa@quangbinh.edu.vn 13. THCS Sơn Hoa thcs_sonhoa@quangbinh.edu.vn 14. THCS Dong Le thcs_dongle@quangbinh.edu.vn 15. THCS Thuan Hoa thcs_thuanhoa@quangbinh.edu.vn 16. THCS Le Hoa thcs_lehoa@quangbinh.edu.vn 17. THCS Kim Hoa thcs_kimhoa@quangbinh.edu.vn 18. THCS Huong Hoa thcs_huonghoa@quangbinh.edu.vn 19. THCS Thanh Thach thcs_thanhthach@quangbinh.edu.vn 20. THCS Thanh Hoa thcs_thanhhoa@quangbinh.edu.vn 21. TH Cao Quang th_caoquang@quangbinh.edu.vn 22. TH Chau Hoa th_chauhoa@quangbinh.edu.vn 23. TH Van Hoa th_vanhoa@quangbinh.edu.vn 24. TH Le Truc th_letruc@quangbinh.edu.vn 25. TH Thanh Thuy th_thanhthuy@quangbinh.edu.vn 26. TH Xuan Mai th_xuanmai@quangbinh.edu.vn 27. TH Lien Son th_lienson@quangbinh.edu.vn 28. TH Phong Hoa th_phonghoa@quangbinh.edu.vn 29. TH Dong Lam th_donglam@quangbinh.edu.vn 30. TH Duc Phu th_ducphu@quangbinh.edu.vn 31. TH Huyen Thuy th_huyenthuy@quangbinh.edu.vn 32. TH Thiet Sơn th_thietson@quangbinh.edu.vn 33. TH Dong Hoa th_donghoa@quangbinh.edu.vn 34. TH Son Hoa th_sonhoa@quangbinh.edu.vn 35. TH So 1 Dong Le th_so1dongle@quangbinh.edu.vn 36. TH So 2 Dong Le th_so2dongle@quangbinh.edu.vn 37. TH Thuan Hoa th_thuanhoa@quangbinh.edu.vn 38. TH Quang Hoa th_quanghoa@quangbinh.edu.vn 39. TH Tan Thuy th_tanthuy@quangbinh.edu.vn 40. TH Kim Lu th_kimlu@quangbinh.edu.vn 41. TH Huong Hoa th_huonghoa@quangbinh.edu.vn 42. TH Thanh Thach th_thanhthach@quangbinh.edu.vn 43. TH Bac Son th_bacson@quangbinh.edu.vn 44. TH Thanh Lang th_thanhlang@quangbinh.edu.vn 45. MN Cao Quang mn_caoquang@quangbinh.edu.vn 46. MN Chau Hoa mn¬_chauhoa@quangbinh.edu.vn 47. MN Van Hoa mn_vanhoa@quangbinh.edu.vn 48. MN Tien Hoa mn_tienhoa@quangbinh.edu.vn 49. MN Mai Hoa mn_maihoa@quangbinh.edu.vn 50. MN Nam Phong mn_namphong@quangbinh.edu.vn 51. MN Minh Cam mn_minhcam@quangbinh.edu.vn 52. MN Dong Lam mn_donglam@quangbinh.edu.vn 53. MN Duc Phu mn_ducphu@quangbinh.edu.vn 54. MN Huyen Thuy mn_huyenthuy@quangbinh.edu.vn 55. MN Thiet Son mn_thietson@quangbinh.edu.vn 56. MN Dong Hoa mn_donghoa@quangbinh.edu.vn 57. MN Nam Hoa mn_namhoa@quangbinh.edu.vn 58. MN Son Hoa mn_sonhoa@quangbinh.edu.vn 59. MN Dong Le mn_dongle@quangbinh.edu.vn 60. MN Thuan Hoa mn_thuanhoa@quangbinh.edu.vn 61. MN Le Hoa mn_lehoa@quangbinh.edu.vn 62. MN Tan Thuy mn_tanthuy@quangbinh.edu.vn 63. MN Kim Lu mn_kimlu@quangbinh.edu.vn 64. MN Huong Hoa mn_huonghoa@quangbinh.edu.vn 65. TH Thanh Thach mn_thanhthach@quangbinh.edu.vn 66. TH Bac Son mn_bacson@quangbinh.edu.vn 67. TH Thanh Lang mn_thanhlang@quangbinh.edu.vn 68. MN Lam Hoa mn_lamhoa@quangbinh.edu.vn Danh sách này có 68 account